Velkommen!

Vedtekter kommunale barnehager


Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget. I perioden 3.-14. mars er det ikke mulig å endre søknaden. Dette på grunn av arbeid med hovedopptaket.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass, må du være innlogget via ID-porten. Det er ikke mulig å svare på tilbud om plass etter at svarfristen er gått ut. Foresatte må da kontakte barnehagen/SFO for å få forlenget svarfristen.

Søknadsskjema om redusert oppholdbetaling

Endre/si opp eksisterende plass

For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.